• شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونه شیشه سکوریت یا همون شیشه نشکن یا شیشه میرال برای نرده تراس های ساختمان استفده میشود که در عین زیبایی از استحکام بالایی هم برخوردار است که در رنگ های مختلف میتوان این نوع شیشه ها رو به کار برد شیشه سکوریت پروژه جنت آباد این شیشه ها ۱۱۰ سانتیمتر از کف بالا بیاد شیشه سکوریت تا ۴ برابر مقاومتش از شیشه های خام بیشتر و حالت ریز شونده داره که در صورت شکست به کسی آسیب نرسونهWhatsApp Image 2021-05-26 at 16.26.24

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *